Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Nowe obiekty w Miejscu Piastowym [ wideo wizualizacja ]

Nowe obiekty w Miejscu Piastowym [ wideo wizualizacja ]

02 luty 2018 20:17

facebook twitter

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej w Miejscu Piastowym inwestycji mającej zapewnić potrzebną infrastrukturę do działalności edukacyjnej, wychowawczej i duszpasterskiej. Pod koniec ubiegłego roku Zgromadzenie Św. Michała Archanioła podpisało w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu zapewniającego wsparcie finansowe dla planowanego przedsięwzięcia, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ - UKRAINA   2014 – 2020. Pełne brzmienie projektu:

„Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”

Partnerzy projektu:

– Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła (Lider)

– Parafia Rzymskokatolicka w Skole, Ukraina

Wartość dofinansowania: 2 360 980,85 EUR

Głównym celem projektu jest poprawa i w pełni wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego obszarów przygranicznych regionów krośnieńskiego i Skole na Ukrainie w rozwoju i edukacji młodych ludzi poprzez pracę i działalność kulturalną. Powstaną sale edukacyjne, miejsca noclegowe, planowane są m.in. warsztaty teatralne, fotograficzne i malowania ikon oraz spotkania różnorakich grup z wymianą międzynarodową włącznie. Efektami projektu będą m.in.: 2 nowo wybudowane obiekty, 7 transgranicznych wydarzeń.

Podpisanie umowy miało miejsce 21 grudnia 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Stronę rządową reprezentował Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Hamryszczak, Zgromadzenie Księży Michalitów – Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński. Udział w projekcie stał się możliwy dzięki zaangażowaniu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, którą w imieniu Zgromadzenia podjęli: Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński, dr Przemysław Przybylski - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także ks. Leszek Przybylski - Inspektor ds. Szkolnictwa i Wychowania w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła.