Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: REGULAMIN OLIMPIADY

REGULAMIN OLIMPIADY

02 październik 2017 08:04

facebook twitter

REGULAMIN OLIMPIADY

 1. Organizatorzy XVIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku Metropolicie Przemyskim:
  • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
  • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 2. Współorganizatorzy Olimpiady:
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie.
 3. XVIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci niezłomnego Pasterza, wybitnego Polaka, obrońcy prawdy i praw wiernych, nauczyciela i wychowawcy: Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
 4. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży z klas VII szkół podstawowych i z gimnazjum z terenu Archidiecezji Przemyskiej.
 5. Olimpiada składa się z trzech etapów.
 6. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzonydnia 8 listopada 2017 roku w swoich szkołach.
 7. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować:
  • dwie osoby, które będą reprezentowały gimnazjum;
  • oraz jedna osoba z klasy VII, która będzie reprezentować szkołę podstawową.
 8. Kryteria wyboru reprezentantów szkoły do etapu drugiego organizatorzy pozostawiają do ustalenia odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole tzn. katechetom.
 9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 23 lutego 2018 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:

  • Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel
  • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
  • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus;
  • Archiprezbiterat Łańcucki – ks. Marek Blecharczyk; 
   Leżajsk – ks. Dariusz Wojnar;
  • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer;
  • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno.
 10. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 6 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów: Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby.
 11. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
  • Trzeci etap odbędzie się w kwietniu 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
 12. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zostanie zamieszczona na stronie: olimpiada.mzsp.pl oraz w „Biuletynie Katechetycznym 2017” - strony: 88-113.
 13. 13. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

  • Materiały z etapu pierwszego;
  • Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2017.
 14. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

  • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
  • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, oprac. Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2016, strony: s.21-26, 37-44, 47-49, 79-81, 89-91, 113-115, 165-167, 203-205, 209-214, 239-243, 305-307, 311-323, 345-353, 365-371.
 15. Skład JURY do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 16. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 17. Nagrody i wyróżnienia:

  • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
  • za drugi etap - organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
  • za trzeci etap - dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
 18. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 6.03.2018 roku na adres korespondencyjny.
 19. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
  • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
  • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

  Adres do korespondencji:

   • Ks. Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
    tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
    e-mail: wnk@przemysl.opoka.org.pl
   • Ks. Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
    38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
    e-mail: pawojakiewicz@gmail.com 
  Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl.