Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

12 październik 2017 15:54

facebook twitter
  • Wycieczki 2-dniowej szkoleniowej do zakładu produkcyjnego zajmującego               się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych                  i światłowodów z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO

zakończony uzyskaniem certyfikatu

   ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA  W RAMACH PROJEKTU

 „MŁODZI  ZAWODOWCY  NA  START” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce KURSU:  Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazajlnych w Miejscu Piastowym
Termin KURSU:   listopad 2017r.  
Kurs skierowany: do wszystkich uczniów kl. IV Technikum Informatycznego

 

Co trzeba zrobić? Jak będzie przebiegała rekrutacja?:
I Etap: musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych           do dnia 20.10.2017r. Druki rekrutacyjne dostępne są również na stronie internetowej szkoły: www.mzsp.pl.
II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia pod kątem kryteriów i Regulaminu, utworzy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych i Listę rezerwową.
III Etap: jeżeli się zakwalifikujesz, podpiszesz deklarację uczestnictwa i rozpoczniesz uczestnictwo.