Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Kolejny „dzień wojskowy” pionu certyfikowanego MZSP.

Kolejny „dzień wojskowy” pionu certyfikowanego MZSP.

22 listopad 2017 18:06

facebook twitter

Pilotażowy program MON dla klas mundurowych to ogólnopolski projekt, realizowany przez MON w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Projekt ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

8 września 2017 r. ks. Dyrektor Leszek Przybylski oraz ks. Paweł Wojakiewicz spotkali się w Wojewódzkim Sztabem Wojskowym 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie z osobami koordynującymi współpracę jednostki patronackiej z naszą szkołą by ustalić szczegóły współpracy.

W naszej szkole każdego miesiąca odbywają się ćwiczenia klas certyfikowanych pod opieką i instruktarzem żołnierzy z jednostki patronackiej. Młodzież zdobywa szeroki wachlarz umiejętności przydatny nie tylko w formacjach mundurowych ale w życiu codziennym.