Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Święto Patrona Szkoły - ślubowanie klas mundurowych.

Święto Patrona Szkoły - ślubowanie klas mundurowych.

22 styczeń 2018 11:09

facebook twitter

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zaprasza na uroczystość patronalną szkoły 24 stycznia 2018 r., w rocznicę śmierci jej Założyciela i Założyciela Zgromadzeń św. Michała Archanioła, księdza Bronisława Markiewicza, połączoną z ceremonią ślubowania wojskowego wszystkich klas mundurowych. Wydarzenie stanowić będzie również otwarcie Roku Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość realizowana zostanie we współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej. Weźmie w niej udział cała społeczność szkolna w liczbie 700 osób, w tym uczniowie 9 klas o profilu mundurowym.
Program :

  • 10.00 - Msza św. - przewodniczy JE ks. abp Adam Szal
  • 11.30 - Ceremonia ślubowania na placu apelowym przed gmachem szkoły
    • - Wystąpienia zaproszonych gości
    • - Defilada pododdziałów uczniowskich MZSP

Oprawa uroczystości:

  • Orkiestra 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
  • Kompania Honorowa 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

3 PODKARPACKA BRYGADA OCHRONY TERYTORIALNEJ
IM. PŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO


SCENARIUSZ
UROCZYSTEGO ŚLUBOWANIA KLAS MUNDUROWYCH
W MICHALICKIM ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
24 STYCZEŃ 2018 R., MIEJSCE PIASTOWE.

Lp.

Czas

Treść przedsięwzięcia

Czynność

Uwagi/odpowiedzialny za realizację

1

2

3

4

5

24.01.2018 r.

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ŚLUBOWANIA.
SANKTUARIUM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MIEJSCU PIASTOWYM
– GODZ. 10.00

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE
PLAC APELOWY MZSP W MIEJSCU PIASTOWYM - GODZ. 11.30

Wojskowa asysta honorowa:
- Kompania honorowa 3 PBOT;
- Poczet flagowy 3 PBOT;
- Poczet sztandarowy 3 PBOT ze sztandarem bojowym AK Okręgu Rzeszowskiego;
- Orkiestra Wojskowa 21 Brygady Strzelców
Podchalańskich

Udział biorą:
- Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych;
- Przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich;
- Przedstawiciele instytucji wojskowych i cywilnych;
- Zaproszeni goście.

Przebieg uroczystości

1

11.10

Przybycie pododdziałów

Pododdziały zajmują wskazane miejsca na placu apelowym.

Dowódca uroczystości podaje komendę dla pododdziałów.

2

do 11.15

Przybycie zaproszonych gości w rejon uroczystości.

Zajęcie wyznaczonych miejsc przy scenie przez zaproszonych gości.

Wyznaczone osoby wskazują miejsce zaproszonym gościom.

3

11.20

Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej

Wprowadzenie orkiestry wojskowej pocztu flagowego, pocztu sztandarowego oraz kompanii honorowej.

Zapowiedź narratora.
Dowódca uroczystości podaje komendę dla wojskowej asysty honorowej.

4

11.22-11.27

Odczytanie informacji nt. uroczystości.

Odczytanie informacji nt. planu uroczystości.

Narrator odczytuje informację nt. uroczystości.

5

11.30-11.33

Rozpoczęcie uroczystości.
Przybycie Dowódcy 3 PBOT.
Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości.

Przybycie Dowódcy 3PBOT. Trębacze grają sygnał „Baczność”. Dowódca uroczystości podaje komendę do oddania honorów.
Orkiestra gra marsza powitalnego. Dowódca 3 PBOT przyjmuje meldunek od Dowódcy uroczystości, dokonuje przeglądu pododdziałów, oddaje honory sztandarom, zatrzymuje się przy mikrofonie i wita się z uczniami. Następnie wita się z gośćmi honorowymi i zajmuje miejsce do rozpoczęcia uroczystości.

Orkiestra gra: sygnał „Baczność” i marsz powitalny
Dowódca zaprasza gości na scenę.

6

11.34-11.36

Podniesienie flagi państwowej RP na maszt.

Dowódca uroczystości podaje komendę do podniesienia flagi państwowej na maszt.
Stan osobowy śpiewa Hymn RP.

Zapowiedź narratora.
Dowódca 35 blp
Orkiestra Wojskowa gra Hymn RP.
Stan osobowy śpiewa hymn RP.

7

11.37-11.41

Wystąpienie Dyrektora MZSP – ks. mgr. Leszka PRZYBYLSKIEGO

Dyrektor MZSP wita zaproszonych gości.

Zapowiedź narratora.
Trębacz gra sygnał „Słuchajcie wszyscy”.

8

11.42–11.48

Rozpoczęcie uroczystego ślubowania.

Dowódca uroczystości podaje komendę do wystąpienia pocztu sztandarowego: „Poczet sztandarowy przed front szyku – MARSZ”.
Poczet występuje na wyznaczone miejsce i zatrzymuje się frontem do pododdziałów.
Sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt „Prezentuj”. Dowódca uroczystości podaje komendę do wystąpienia pododdziału składającego ślubowanie „Pododdziały składający ślubowanie – BACZNOŚĆ … kroków na wprost - MARSZ”, a następnie uczniów wyróżnionych złożeniem ślubowania na Sztandar: „uczniowie wyróżnieni złożeniem ślubowania na Sztandar, do Sztandaru – MARSZ”.
Wyróżnieni uczniowie maszerują do sztandaru, na komendę jednego z nich zatrzymują się i wykonują odpowiednio zwrot w prawo i w lewo – stając twarzami do siebie. Dowódca uroczystości podaje komendę „Do - ŚLUBOWANIA”. Sztandarowy na te komendę salutuje Sztandarem, uczniowie składający ślubowanie na sztandar kierują wyprostowane prawe ręce w jego kierunku dotykając palcami górnej części drzewca.
Pozostali uczniowie składający ślubowanie, stojący w szyku pododdziału wykonują regulaminowe czynności. Kadra pododdziału salutuje. Ks. dr Paweł WOJAKIEWICZ odczytuje rotę ślubowania, którą uczniowie powtarzają, następnie dowódca uroczystości podaje komendę: „Po – ŚLUBOWANIU”. uczniowie składający ślubowanie wykonują regulaminowe czynności, a składający ślubowanie na sztandar na komendę jednego z nich wykonują zwrot i wstępują do szyku. Po ich wstąpieniu do szyku dowódca uroczystości podaje komendę dla pododdziałów składających przysięgę: „Pododdziały składające ślubowanie, w tył – ZWROT”, „… kroków na wprost – MARSZ”, „W tył – ZWROT”. Następnie dowódca uroczystości podaje komendę dla pocztu sztandarowego „Poczet sztandarowy do szyku – MARSZ”.
Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy dowódca uroczystości podaje komendę do przyjęcia postawy zasadniczej.

Zapowiedź narratora Dowódca 35 blp

9

11.49-11.53

Przemówienie okolicznościowe

Przemawia……………………………………..

Zapowiedz narratora. Trębacz gra sygnał „Słuchajcie Wszyscy”.

10

11.54–11.58

Przemówienie okolicznościowe

Przemawia…………………………………….

Zapowiedz narratora.
Trębacz gra sygnał „Słuchajcie Wszyscy”.

11

11.59-12.02

Przemówienie przedstawiciela uczniów składających ślubowanie.

Przemawia przedstawiciel uczniów składających ślubowanie.

Zapowiedź narratora

12

12.02-12.04

Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

Dowódca uroczystości podaje komendę „BACZNOŚĆ”. Orkiestra Wojskowa gra „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Dowódca 35 blp
Narrator zapowiada Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

13

12.05-12.07

Przegrupowanie do defilady.

Pododdziały przegrupowują się do defilady i opuszczają plac

Dowódca 35 blp

14

12.08-12.11

Defilada pododdziałów.

Defilada pododdziałów.

Dowódca 35 blp
Zapowiedz narratora.
Podczas defilady Orkiestra Wojskowa gra „Warszawiankę".

15

12.12-12.13

Zakończenie uroczystości.

Dowódca uroczystości składa meldunek o zakończeniu uroczystości.

Zapowiedź narratora.

16

12.14–12.20

Przemieszczenie

Przemieszczenie zaproszonych gości na uroczyste spotkanie.

Dowódca 35 blp

17

od 12.21

Uroczyste spotkanie

Uroczyste spotkanie z poczęstunkiem w kampusie MZSP – zaproszeni goście.

Dyrektor MZSP