Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: MZSP pozyskuje dla uczniów nowe laptopy

MZSP pozyskuje dla uczniów nowe laptopy

27 maj 2020 14:20

facebook twitter

Kształcenie zdalne ciągle trwa… Uczniowie zmagają się z koniecznością zdobywania wiedzy w warunkach domowych, zasiadając w tym celu przed monitorami komputerów.

Wielu z nich, niestety nie posiada odpowiedniego sprzętu oraz niejednokrotnie musi dzielić się nim z rodzeństwem.

W odpowiedzi na te problemy, szkoła pozyskała nowe laptopy, będące wsparciem w procesie zdalnej nauki.

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych, w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego przez powiat krośnieński - otrzymał 10 nowych laptopów, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym.