Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Olimpiada o Wielkich Polakach – zmiana terminu etapu szkolnego.

Olimpiada o Wielkich Polakach – zmiana terminu etapu szkolnego.

16 listopad 2020 12:39

facebook twitter
Etap szkolny XXI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach, w tej edycji o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim, dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, zostaje przesunięty na czwartek, 25 lutego 2021 r.
Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: Gość Niedzielny, Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Pasterz, mistyk, mąż stanu,
zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl lub www.przemyska.pl/katecheza/konkursy
Podobnie jak wyżej, jeśli katechizujemy zdalnie, prosimy o zadanie tego tekstu jako obowiązkowego do przeczytania.