Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Stypendyści MZSP 2020/2021

Stypendyści MZSP 2020/2021

14 grudzień 2020 10:39

facebook twitter
Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym, w ramach projektu ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” oraz ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”, stypendystami zostało 39 uczniów naszej szkoły, czyli o 11 więcej niż w roku ubiegłym.
Każda z umów zawartych pomiędzy uczniem a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, opiewa na kwotę 4 000,00 zł.
Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy.