Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ,,Malowane słowa”

,,Malowane słowa”

18 grudzień 2020 06:26

facebook twitter
Szkolny konkurs na ilustrację do Sonetów Krymskich Adama Mickiewicza

„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu”, napisał K.Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”.

Takiego idealnego i indywidualnego połączenia właśnie szukamy, zapraszając uczniów MZSP w Miejscu Piastowym do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na ilustrację do Sonetów Krymskich Adama Mickiewicza:


1. Organizatorkami konkursu są:
Iwona Szeliga-Such
Katarzyna Wiśniewska
2. Termin konkursu: od 21.12.2020r. do 17.01 2021r.
3. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej, muszą zawierać wkomponowany w nie tekst wiersza (lub jego fragment).
4. Każdy z uczniów do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace o dowolnym formacie.
5. Pamiętajcie o podpisaniu się na odwrocie pracy.
6. Termin nadsyłania prac upływa 18.01 2021. Prosimy o przesłanie prac pocztą na adres szkoły, ewentualnie dostarczenie ich osobiście.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.01.2021 r. na stronie szkoły.
16. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród i wystawą prac.

Organizatorzy