Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Projekt ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”

Projekt ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”

12 luty 2021 17:32

facebook twitter
Informujemy, że Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych realizuje projekt ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach – staże zagraniczne MZSP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 12 miesięcy, od 2020-10-01 do 2021-09-30
Przyznane dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 315 846,79 PLN.
Głównym założeniem projektu jest realizacja 4-tygodniowych staży zawodowych w Irlandii, które odbywać się będą w lipcu 2021 r.
Projekt skierowany jest do uczniów klas III Technikum Informatycznego, Organizacji Reklamy oraz Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.
Cele projektu to:
 podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu, zapoznanie ich z naturalnymi warunkami pracy;
 rozwój kompetencji miękkich takich jak: zdolność do adaptacji w nowym miejscu, większa pewność siebie, rozwój samodzielności, samoorganizacji, przedsiębiorczości, umiejętności zarządzania czasem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.;
 zwiększenie efektywności nauki j. angielskiego, przełamanie bariery językowej;
 poznanie kultury i obyczajów innego kraju, integracja społeczna, obalenie stereotypów, kształtowanie przynależności do społeczeństwa europejskiego;
 promocja szkoły, nadanie jej europejskiego wymiaru, umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego na poziomie międzynarodowym.
Realizacja tych celów przyczyniać się będzie do ciągłego podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego MZSP.
Na wszystkie pytania dotyczące uczestnictwa w projekcie, odpowiedzi udziela Koordynator Projektu - Pani Justyna Nowotarska tel.: 517 514 692, e-mail: nowotarska.justyna.mzsp@gmail.com