Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Rekrutacja uzupełniająca do projektu „twoja przyszłośc w twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „twoja przyszłośc w twoich rękach – staże zagraniczne MZSP”

16 marzec 2021 07:59

facebook twitter

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

„TWOJA PRZYSZŁOŚC W TWOICH RĘKACH – STAŻE ZAGRANICZNE MZSP”


Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych ogłasza rekrutację uzupełniającą na staże zawodowe do Irlandii.

Rozszerzona zostaje grupa docelowa uczniów, do których kierowany jest projekt.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli 17 lat i uczęszczają aktualnie do klasy II, III oraz IV Technikum Informatycznego, Organizacji Reklamy oraz Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, składają u Koordynatora Projektu,

w terminie do dnia 24 marca 2021 r., do godz. 14:00 kompletne, prawidłowo wypełnione dokumenty aplikacyjne:

a) formularz zgłoszeniowy do projektu, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany;

b) oświadczenie wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń, potwierdzające osiągnięte przez niego wyniki w nauce, za I semestr roku szkolnego 2020/2021;

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności np. certyfikat CISCO, językowy itp.;

d) oświadczenie zdrowotne.To jest Twój czas na rozwój – Irlandia czeka właśnie na Ciebie !


Do pobrania:


1. Regulamin Projektu.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Oświadczenie zdrowotne.
4. Oświadczenie wychowawcy.