Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza

Markiewicz społecznie użyteczny - w rozprawie doktorskiej ks. Leszka Przybylskiego