Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - PetrochemiaPetrochemia

Trwa nabór do kolejnej klasy kierunku petrochemicznego. Nauka w tym oddziale stwarza możliwość przygotowania zawodowego do pracy zarówno w obszarze przetwórstwa paliwowego, jak również w kosmetologii oraz farmacji. Nauczanie w tym oddziale realizowane jest w ramach projektu "ORLEN z Klasą". Szczegółowe informacje na temat kierunku w zakładce rekrutacja - kierunki kształcenia. W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 utworzono pilotażową klasę pod patronatem .  Nowy kierunek kształci młodzież w celu przygotowania odpowiednich kadr dla planowanych inwestycji w Rafinerii Jedlicze, tj. otwarcia nowego zakładu rafineryjnego do produkcji Bioetanolu II generacji.  Do pierwszego oddziału patronackiej klasy przyjęto 17 uczniów. Spółka ORLEN Południe S.A. udzieliła wsparcia finansowego i logistycznego w celu zaadaptowania pomieszczeń szkolnych na nowoczesne pracownie chemiczne oraz by umożliwić zakup wysokiej klasy wyposażenia laboratoriów,  jak również  odpowiedni asortyment pomocy naukowych. Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym jest szkołą, która wśród placówek ubiegających się o klasę patronacką w otrzymała najwyższą ocenę jakości edukacji szkolnictwa zawodowego oraz dbałości o formowanie osobowości uczniów jako przyszłych pracowników.

W ramach współpracy szkoła zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednich warunków nauki oraz specjalistycznej kadry zapewniającej profesjonalny poziom edukacji. Zakłady należące do Grupy Orlen Południe staną się w przyszłości miejscem praktyk dla młodzieży Technikum Petrochemicznego MZSP Miejsce Piastowe. Ponadto proces dydaktyczny w klasie patronackiej wspierać będzie kadra inżynieryjno – techniczna Spółki. Planowana współpraca dokonywać się będzie również w ramach organizowanych dla młodzieży wizyt studyjnych do poszczególnych jej zakładów.

Grupa ORLEN Południe  złożyła zobowiązanie do zapewnienia miejsca pracy każdemu z absolwentów. Najlepszym złożono obietnicę zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych.
Szczegółowe informacje o rekrutacji do patronackiej klasy Technikum Petrochemicznego w Miejscu Piastowym znajdują się w zakładce kierunki kształcenia

Dnia 27 września 2019 r. otwarty został w MZSP, w budynku „B” poseminaryjnym Trakt Orlenowski do Nauki Petrochemii. W jego skład wchodzą pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, zaplecze oraz zrewitalizowana część I kondygnacji dawnego NSD. W uroczystości wzięli udział Prezes Spółki Orlen Południe Jarosław Wróbel wraz z Zarządem, administracyjne i oświatowe władze województwa, jak również parlamentarzyści i samorządowcy. Poświęcenia obiektów dokonał Przełożony Generalny Ks. Dariusz Wilk. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Poniżej  -  fragmenty serwisów telewizyjnych oraz galeria.