Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza


13.10.2021

Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok  

Wydarzenie 13.10.2010
Dzień Ratownictwa Medycznego
Powtórz: Rocznie
Eksport
Ratownik medyczny - osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

W Polsce tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu 2-letniej szkoły policealnej. Natomiast po ukończeniu wyższych studiów zawodowych uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata na kierunku/specjalności ratownictwo medyczne(zgodnie z Klasyfikatorem Zawodów i Specjalności - tytuł specjalisty ratownictwa medycznego). Absolwenci obydwu ścieżek kształcenia wykonują, w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, zawód ratownika medycznego. Ratownicy medyczni pracują zwłaszcza w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego (P - podstawowy, S - specjalistyczny), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), jednostkach GOPR, WOPR, prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Odpowiednikiem zawodu w krajach anglosaskich jest Paramedic lub EMT - Emergency Medical Technician, a w Niemczech Rettungsassistent.

12 października 2006 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał długo oczekiwaną Ustawę o ratownictwie medycznym. Artykuł 9 nowego prawa ustanawia 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:
1 zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
2 dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
3 transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4 komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
5 organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Ratownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym. W stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Stosuje środki ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Szybkie i trafne działania decydują tu o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka.

Patronem Ratowników Medycznych jest bł. Gerard.
Administrator - 24 wrzesień 2010