Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Kalendarz: Tydzień | Miesiąc | Rok  

Wydarzenie 01.09.2010
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Powtórz: Rocznie
Eksport
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
Administrator - 09 wrzesień 2010